top of page
website builder. Create your website today.Start Now

Witaj w kancelarii adwokackiej Katarzyna Kotynia

Profesjonaliści w zasięgu ręki W zakresie brawa rodzinnego udzielam porad prawnych i reprezentuję klientów przed sądami oraz w toku mediacji w sprawach o:
1 rozwód;
2 separację;
3 podział majątku wspólnego;
4 alimenty;
5 ustalenie kontaktów z dziećmi i opieki (władza rodzicielska);
6 zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa.

W zakresie prawa spadkowego udzielam porad prawnych oraz prowadzę sprawy sądowe:
1 stwierdzenie nabycia spadku – zarówno z ustawy jak i testamentu;
2 wykluczenie od dziedziczenia;
3 odrzucenie spadku;
4 sporządzenie spisu inwentarza;
5 zapłatę zachowku w przypadku pominięcia w testamencie osób dziedziczących na podstawie ustawy.

Pomoc prawna adwokata jest nieodzowna, gdy chodzi o sprawy spadkowe związane z testamentami zwłaszcza, gdy testament nie został sporządzony w formie aktu notarialnego

W zakresie prawa karnego pełnię przede wszystkim funkcję obrońcy w sprawach karnych i karno- skarbowych na każdym etapie postępowania, to jest w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniu wykonawczym.

Pełnię także funkcję obrońcy w postępowaniach w sprawach o wykroczenie lub wykroczenie skarbowe.

Sporządzam środki zaskarżenia w postępowaniach karnych: sprzeciwy, zażalenia, apelacje i kasacje. W postępowaniu karnym wykonawczym prowadzę w szczególności sprawy:
1 wstrzymanie wykonania kary;
2 odroczenie wykonania kary;
3 udzielenie przerwy w odbywaniu kary;
4 udzielenie zgody na wykonywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego.

Reprezentuję także pokrzywdzonych w sprawach karnych występując jako pełnomocnik pokrzywdzonego, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, czy pełnomocnik oskarżyciela prywatnego.

W zakresie prawa administracyjnego udzielam porad prawnych i reprezentuję klientów w postępowaniach przed organami administracyjnymi, urzędami skarbowymi, urzędami celno- skarbowymi oraz izbami administracji skarbowej. Sporządzam odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do sądów administracyjnych oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Nasze usługi

Client 6

Klient firmy Katarzyna Kotynia

Cenne opinie

Pani Adwokat Kotynia do każdej sprawy podchodzi indywidualnie, zachwowując przy tym pełen profesjonalizm. Czas spędzony w jej kancelarii płynie w przyjemnej atmosferze. Zostałem obsłużony szybko i dyskretnie, bez ukrytych opłat. Polecam.

- Maciej z Warszawy, l. 38

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za przesłanie!

Subscribe Form

Thanks for subscribing!

bottom of page